M'agrada

M’agrada

Començar pel principi!

M’agrada és una experiència d’aprenentatge integral, cobreix totes les àrees del currículum, així com altres àrees no curriculars com la robòtica o l’educació emocional.

Ofereix al professorat la possibilitat de dissenyar el seu propi projecte educatiu. M’agrada és modular, de manera que el professorat pot decidir fer servir tantes àrees com vulgui de totes les que ofereix el projecte.

imagen
imagen
imagen

Quines són les bases metodològiques de M’agrada?

1. Les emocions, l’espurna que encén l’aprenentatge

Avui dia, la neurociència ens diu que, sense l’emoció, és impossible aconseguir un aprenentatge durador i ser feliç mentre s’aprèn. En paraules del neurocientífic Francisco Mora: “només s’aprèn allò que s’estima”.

Aquest desig de conèixer es manifesta especialment abans dels 7 anys, un impuls que hem d’aprofitar i fomentar a les aules.

A M ́agrada! el coneixement parteix de situacions d’aprenentatge engrescadores, que provoquen l’entusiasme i la curiositat dels infants. Situacions i experiències d’aprenentatge tan reals com es pugui i que condueixen els alumnes a fer-se preguntes i no només a donar respostes. Els coneixements es desenvolupen a través del joc i la resolució de reptes i problemes adequats a l’edat dels alumnes, que generen a l’aula un ambient estimulant i creatiu.

imagen
imagen

2. Educació integral

Un dels reptes de la societat és formar persones competents i felices en la seva vida diària, facilitar el seu desenvolupament personal com a individus. Per aixó, M ́agrada! és un projecte que atén el desenvolupament equilibrat de totes les àrees necessáries per a la maduració correcta de la mainada.

Aquest enfocament integral encaixa amb la forma global de percebre la realitat que tenen els infants d’aquestes edats, i a més, permet el desenvolupament de les diferents intel·ligències.

3. Aprenentatge actiu, aprendre fent. Aprenem amb les mans.

Som actius per naturalesa, a l’etapa 0-7 anys els nens aprenen observant, tocant i manipulant, experimentant per assaig i error, descobrint per si mateixos, pintant, narrant, construint… Aquestes estratègies són la base dels aprenentatges a M ́agrada!, de forma que els infants aprenen tal com ho fan de forma natural.

4. Estimulació primereca de la inel·ligencia i el pensament. Aprenem amb el cervell.

M ́agrada! ofereix als nens i les nenes la pràctica d’activitats d’atenció, percepció i memòria que augmenten, d’una banda, el control emocional, proporcionant al nen una sensació de seguretat i gaudi; i de l’altra, amplien l’habilitat mental, que li facilita l’aprenentatge, ja que afavoreix l’estimulació primerenca de destreses per estimular-se a si mateix a través del joc lliure i de l’exercici de la curiositat, l’exploració i la imaginació.

5. Educació de les emocions. Aprenem amb el cor.

Les emocions no són només un dels motors del nostre desenvolupament cognitiu sinó que són, a més, una part fonamental de lésser humà.

M’agrada treballa el desenvolupament de la competència emocional, per permetre que els nenns adquireixin coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per prende consciència, comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals.

6. Aprenentatge cooperatiu. Aprenem junts.

En els anys que inclou la segona etapa d’educació infantil es produeix el pas del nen com a ésser aïllat a un altre capaç d’interactuar i relacionar-se plenament amb els altres.
Així, és important posar els alumnes en situacions d’aprenentatge que els posin en la situació de cooperar amb altres nens, de forma gradual.
Per això, en les diverses àrees de coneixement de M’agrada s’inclouen activitats específiques per treballar de forma cooperativa.

7. Desenvolupament del benestar físic i mental

M’agrada! proposa sessions de psicomotricitat per treballar amb el cos i la ment. Les sessions s’organitzen amb activitats que permeten als nens i les nenes experimentar les possibilitats motrius i creatives del propi cos. Aquestes activitats, es completen sota els principis bàsics del mindfulness, pràctica d’arrels orientals que busca l’autoconeixement del nens i les nenes, base per aprendre a relacionar-se amb els altres d’una manera adequada. El control de l’estrès i l’ansietat a partir de tècniques d’atenció sostinguda i concentració permetrà tenir un ambient escolar menys estressant que facilitarà l’aprenentatge de la resta de les àrees.

Un projecte modular i personalitzable.

Dissenya el teu propi projecte educatiu!

M ́agrada! és un projecte complet amb una proposta d’aprenentatge integral que atén totes les àrees del desenvolupament dels nens i les nenes. Però les diferents àrees que el conformen es venen per separat, cosa que permetrà a cada mestra triar aquelles que vulgui treballar durant el curs, perquè cada docent pugui seleccionar el seu itinerari didàctic.

  • llengua
  • matematiques
  • descoberta
  • desenvolupament

Unitats model

Pots descarregar una unitat model de l’àrea que més t’interessi, i dissenyar amb totes elles, el teu propi projecte.

imagen

Descarrega material de MOSTRA per a les teves classes:

Material del mostra de 4 anys

Aconsegueix més material per a les teves classes

contacto

Vols saber-ne més?

He llegit i accepto les Condicions d’ús i Clàusula de privacitatDetall legal

Els camps amb (*) són obligatoris